Thông báo thay đổi giờ làm việc

 

CÔNG TY

CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG FINTECH

--------***--------

Số:  …. /2012/TB-FT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

--------- ***** --------

       Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2012

V/v: Thay đổi giờ  làm việc

 

 

 

 

THÔNG BÁO

Kính gửi:       -   Ban Giám đốc Công ty

                     -  Các Bộ phận, Phòng Ban

                Được sự đồng ý của Ban Giám đốc, Phòng TC-HC trân trọng kính báo:

1.  Thay đổi giờ làm việc tại văn phòng công ty theo mùa đông bắt đầu từ ngày 01/12/2012 như sau:

 Từ Thứ Hai đến Thứ Sáu

- Sáng từ 8h00 – 12h00

- Giờ nghỉ trưa: từ 12h00 – 13h00

- Buổi chiều bắt đầu: 13h00 – 17h0

Thứ Bẩy

- Sáng từ 8h00 – 12h00

- Chiều : Khối VP tại Tầng 11, P1107, KĐT Nam Trung Yên, CG, HN nghỉ làm việc, Nhà máy và tại công trình làm việc bình thường

2. Giờ làm việc tại công trường và xưởng sản xuất có thể kéo dài hơn so với giờ làm việc đã quy định, căn cứ theo tình hình cụ thể của tiến độ công trình và việc sản xuất kinh doanh. Cán bộ phụ trách công trường và nhà máy chủ động bố trí thời gian làm thêm để đảm bảo tiến độ hoàn thành công việc.

3. Kể từ ngày 01 tháng 12 năm 2012, Yêu cầu toàn thể cán bộ công nhân viên thực hiện nghiêm túc thông báo này.

 

                      Xin chân trọng cảm ơn !

PHÒNG TC–HC

                                                                                                                                                           (Đã ký)        

Khởi nghiệp | Nơi học đàn guitar ở tphcm | Trắng răng an toàn | Dạy học biểu diễn múa bụng bellydance sài gòn | Bảo hiểm sức khỏe | Chụp hình ảnh 360 độ | Ship hàng taobao hcm | Công ty dịch thuật | Máy tính tiền | Nấm linh chi | Bao da ốp lưng điện thoại | Shop mua bán bài tarot